Beneklenme

Nasıl Gözlenir?
Kesin sınırlar veya şekil hatları ile net bir biçimde çevrilmiş, farklı dokuda veya parlaklık derecesindeki yüzey alanları.

Nedeni
Yanlış karıştırılmış dolgu veya macun veya uygun olmayan şekilde sonkat, astar veya boya uygulanmış yüzey.

Önleme
Dolguyu veya macunu doğru şekilde karıştırın ve uygulayın, sonkatı dikkatli ve doğru şekilde tamamlayın.

Düzeltme
Düzgün bir yüzey elde edilene kadar etkilenen alanı zımparalayın, gerekliyse yeniden macun ve astar uygulayın.