Portakallanma

Nasıl Gözlenir?
Portakal kabuğu görünümüne benzer; pürüzlü ve düzensiz yüzeyin boya sonkatında görülmesidir.

Nedeni
Kötü uygulama tekniği, boya tabancasının yüzeye çok uzaktan tutulması, yanlış hava basıncı, yanlış hava başlığı.
Boyanın aşırı kalın veya ince uygulanması
Boyanın yanlış şekilde karıştırılması, yanlış viskozite, kötü kalitede veya yanlış tiner kullanımı.
Katlar arası yetersiz kuruma zamanı bırakılması, kurumanın hızlandırılması için hava üfleme.
Yanlış ortam veya uygulama yüzey sıcaklığı, hava akışı.

Önleme

Doğru uygulama tekniğini kullanın ve boya tabancasını doğru ayarlayın
Boyayı ince, eşit katmanlar halinde uygulayın.
Boyanın doğru şekilde karıştırılmasını sağlayın, sadece tavsiye edilen tineri kullanın.
Katlar arasında yeterli kuruma süresi bırakın.
Tavsiye edilen sıcaklık aralığında spreyleme yapın ve havalandırmanın uygun olmasını sağlayın.

Düzeltme

Portakal yüzeyi zımparalayın, pasta uygulayın ve cilalayın. Kusurun ağır olduğu durumlarda, yüzeyin zımparalanması ve yeniden boyanması gerekli olabilir.