Nasıl Gözlenir?
Film yüzeyinde kısmen emilmiş veya yüzeye yapışmış tanecikli boya parçacıklarının bulunduğu alanlar gözlenir.

Nedeni
Maskelemenin doğru yapılmaması
Yüzeyin üstüne çöken, sonraki uygulamadan kaynaklanan boya.
Aşırı yüksek hava basıncı.
Yetersiz hava çıkışı veya havalandırma

Önleme

Maskelemeyi dikkatlice ve uygulamanın dışında kalacak alanı tamamen kaplayacak şekilde gerçekleştirin, ayrıca maskeleme bandının kenarlarının iyice yapıştırıldığından emin olun.
Komşu parçaları sprey tozundan koruyun
Hava basıncını, uygun atomizasyona göre mümkün olduğunca düşük tutun.
Boya kabininde hava dolaşımının ve çıkışının uygun olduğundan emin olun.

Düzeltme

Yüzeye pasta uyglulayın ve cilalayın.